Minden Egész eltörött. Marxistára hangolva: alapját vesztett felépítmény. A válság eredménye a posztmodern. A dekonstruktivizmus ideológiát és útmutatást gyárt hozzá. A posztmodern kiteljesedése: az internet. A válság médiavalósága: a show. A virtuális valóság, sőt mi több, ma már: a kiterjesztett (augmentált) valóság. A politika is átveszi a post truth (igazságon túli) világ módszereit, ezt hűen szolgálja a gonzó (tényeken túli, fikciós) újságírás. Minden fölveti a politikai rendszerek, ideológiák, elvek, értékek és hitek átalakulását, sőt a tudomány is átalakul. Hibrid rendszerek jönnek létre: hibrid társadalmak, politikai berendezkedések, és persze – hogy szakmámnál maradjak – hibrid szövegek. – Ebben kellene eligazodni, bölcsnek lenni. Én úgy látom, hogy a gyors akciók, hatások korszakába léptünk (egy flash mob sajnálatos módon érdekesebb, mint öt év egyetem), s ezek megbillenthetik a tartós értékeket, kimozdíthatják a hagyományátadás lassan, fokozatosan haladó kerekét.

Itt hozzászólhat!