A klasszikus irodalmon nevelkedett, annak nagy hírű kutatója volt. Görögök, rómaiak, magyar klasszikusok. Gyermekeit és unokáit is erre tanította: Jókait, Gárdonyit olvastatott velük, hevülten beszélt Berzsenyiről, Petőfiről, elvitte őket Mohácsra, Niklára, Érmindszentre, 56 igaz történetét akkor is tanította gyermekeinek, amikor hivatalosan másként beszéltek róla. Különösen fontos volt számára a nemzeti érzés, összetartozás hangsúlyozása. Csak ilyen lapokat járatott, és csak erre hangolódó rádióműsorokat hallgatott. A híres jobboldali újságíró, akinek írásait kedvelte, bár stílusával nem mindig értett egyet, ellátogatott városkájába, előadását a művelődési házba hirdették meg. Minden sorát olvasta, örült, hogy személyesen is meghallgathatja. Péntek délután szépen felöltözött, és elindult a művelődési házba. A ház előtt kis tumultus alakult ki, úgy látszik, sokan érdeklődnek a népszerű újságíró előadása iránt. Amikor a kapuhoz ért, egy tábla állta az útját: LE A RASSZIZMUSSAL! A táblát az unokája tartotta.

Itt hozzászólhat!