Folklór és nyelv. Folklór, művészet, irodalom, nyelv. Folklórlingviszikai tanulmányok. IKU, Budapest, 2022. 332 oldal. (IKU-monográfiák, 10.) ISSN 2560-0621 ISBN 978-615-6224-09-5 https://e-nyelv.hu/termek/balazs-geza-folklor-es-nyelv-folklor-muveszet-irodalom-nyelv-e-konyv/

A Magyar Nyelvőr viharos története (1872–2022). MNYKNT–IKU, Budapest, 2022. 208 oldal. (Jót s jól! kiskönyvtár, 4.) ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-82068-1-5 https://nyelvor.mnyknt.hu/a-magyar-nyelvor-tortenete/

A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8 

Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerk.: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. MSZT-IKU, Budapest, 2022. 212 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 58.) ISBN 978-615-5597-22-0 https://e-nyelv.hu/termek/milyen-jelrendszereket-hasznalunk-e-konyv/

A hetedik! A Mozaikok (2018), a Fogaskerekek (2019) és az Online-tanulmányok (2022) hallgatói konferenciák válogatott anyaga. Szerk.: Balázs Géza és Herbst Rebeka. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest, 2022. 212 old. ISBN 978-615-82140-0-1  https://bom.hu/esszencia-xvii-a-hetedik-2022/

AUCP: Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale. 2022/1. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067 https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/1

AUCP: Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale. 2022/2. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067 https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/2

A verbális művészet ősi műfajai. Egyszerű formák és ösztönös megnyilvánulások. Uránia II/1. 6–26. ISSN2786-3255. DOI 10.56044/UA.2022.1.1

„Soulful” Grammar”. AUCP 2022/2. 13–24. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067

Kiss Lajos. 111–121. In: Csikány Tamás–Hausner Gábor szerk.: Ludovikás életutak. NKE Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. ISBN 978-963-531-830-8

„Aki sohasem csalt meg”. Temesi Ferenc Kossuth-díjas írót kérdezi Balázs Géza. Magyar Nyelvőr, 2022: 453–457. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 453–457. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.453

A Magyar Nyelvőr története (4.) 1946–2022. Magyar Nyelvőr 2022: 527–548. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 527–548. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.527

A Magyar Nyelvőr története (3.) Balassa József Nyelvőre (1920–1940). Magyar Nyelvőr 2022: 429–438. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 429–438. DOI: 10.38143/Nyr.2022.3.429

A Mátra-vidék mindenese. Fülöp Lajos 90 éves. Magyar Nyelvőr 2022: 443–445.  Magyar Nyelvőr 146. 2022: 443–445. DOI: 10.38143/Nyr.2022.3.443

Ómagyar Mária-siralom – új megközelítések a 100. éve fölfedezett nyelvemlékhez. Magyar Nyelvőr2022: 517–519. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 517–519. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.517

Pasa vagy basa. A török kor szavai. Múlt-Kor, 2022. tél, 96–97.

A 35-ös, avagy a Csicsali-expressz. (Vasútriport.) Somogy 50/2 (2022): 59–65. ISSN 0133-0144 (Somogy 50. próza kategória II. hely)

(Balázs Arató–Géza Balázs:) The linguistic norm and norm of legal language. Magyar Nyelvőr 2022-5. (Norm clarity, special issue) 91–103. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 91–103. DOI: 10.38143/Nyr.2022.5.91

A közbeszédről kétféle megközelítésben. Vigilia 2022/11: 954–957. ISSN 0042-6024

„A mi jelünk a kereszt…”  Hazatérés. Misztériumjáték Esterházy János gróf életéről. Helyorseg.ma, 2022. november 7.    https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ba-mi-jelunk-a-kereszthr

(Pálfi József–Balázs Géza) A 360 éves Váradi Biblia. Előszó. 7–12. In: A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8

A prédikáció nyelve mint nyelvpolitikai kérdés. A liturgia-nyelvválasztás és annak lehetséges hatásai, a nyelvhalál kérdése. 211–222. In: A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8

Utánzás vagy újraalkotás? Miként kreatív a gyermek és a diák? Tamás Ildikó „Adj netet!” című könyve kapcsán. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia). XXIV/4 (2022/4): 153–158. ISSN 1335-4361. http:\\www.forumszemle.eu

Harcos nyelvújítás. Az ötvenes évek szavai. Múlt-kor, 2022. ősz, 104–105. ISSN 2061-3563

Az örök Egri csillagok. Nemzeti Magazin, 2022/09. 49–51.

A művészet és nyelv születése. Művészet- és nyelvelméleti, szemiotikai megközelítés. 17–33. In: Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerk.: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. MSZT-IKU, Budapest, 2022. 212 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 58.) ISBN 978-615-5597-22-0

Dante Isteni színjátékának vallatása. 19–34. In: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Szerk.: Busa Krisztina, János Szabolcs, Tamássy-Lénárt Orsolya. Erdélyi Múzeum Egyesület, Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-739-218-0 és ISBN 978-606-9673-26-3

Pálfi József–Balázs Géza: A 360 éves Váradi Biblia. AUCP 2022/1. 9–14. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/1

A magyar nyelv felségjoga. Kommentár, 2022/2. 83–91. ISSN 1787-6974

A macska a titokzatos, félig domesztikált állat. Magyar Kultúra, II. évf. 8. szám, 18–21. ISSN 2786-1384

A 100 éve fölfedezett Ómagyar Mária-siralom. Új megközelítések nyelvemlékünkhöz. Élet és Tudomány, 2022. augusztus 19. (2022/33.) ISSN 0013-6077

Hamarosan a képolvasást is tanítani kell? kultura.hu 2022. 07. 16. https://kultura.hu/hamarosan-a-kepolvasast-is-tanitani-kell/

Beszélj! – Marsall László hangjátékai. Parnasszus, XXVIII, 2022/3. 39–46. ISSN 1219-3275

A Magyar Nyelvőr története (2.) Simonyi Zsigmond Magyar Nyelvőre (1895–1919). Magyar Nyelvőr, 2022/2. 227–247. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515 Magyar Nyelvőr 146. 2022: 227–247. DOI: 10.38143/Nyr.2022.2.227

Bolla Kálmán (nekrológ). Magyar Nyelvőr, 2022/2: 264–266. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515 Magyar Nyelvőr 146. 2022: 264–266. DOI: 10.38143/Nyr.2022.2.264

Olykor „zagyva”, de a mienk. A reformkor politikai nyelvéről. Múlt-Kor 2022 (nyár) 96–97. ISSN 2061-3563

Lélekszerű nyelvészet 22–30. In: Nagy Sándor István szerk.: A nyelv mint lelkünk tükre. Szavak, szövegek, gondolatok. MTA Modern Filológiai Társ., Budapest, 2022. ISBN 978-963-508-983-3

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7. évfolyam (Recenzió). https://www.muszakikiado.hu/wp-content/uploads/2022/05/MK-2476_recenzio.pdf

Népességmegtartó képesség, avagy képességmegtartó népesség. Kortárs, 2022/4. 93–97. ISSN 0023-415X

Az elvtársnővel mi lesz? A rendszerváltozás szavai. Múlt-Kor 2022 (tavasz) 20-21. ISSN 2061-3563

A Magyar Nyelvőr története (1. rész). Szarvas Gábor Nyelvőre (1872–1895). Magyar Nyelvőr, 2022/1. 12–37. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515

„Magyar vallás”: Ragaszkodnunk kell az anyanyelvű szolgálathoz. Tőkés László válaszai Balázs Géza kérdéseire. Magyar Nyelvőr, 2022/1. 1–8. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515

Álomnyelvünk. Magyar Kultúra Magazin, II/1. (2022) 18–23. ISSN 2786-1384

Deme László nyelvészete: az anyanyelvtől az „anyanyelvészet”-ig. 28–36. In: Nagy L. János szerk.: Deme László szellemi öröksége. Előadások a nyelvtudós születésének centenáriumán. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2022. ISBN 978-615-5735-22-6

A nyelvi magatartás (etika, illem) antropológiája. 13–24. In: Hódi Éva szerk.: Nyelv és etika. Szarvas Gábor nyelvművelő napok, 2019. október 24., 25. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 2020. ISBN 978-86-6441-036-6

Kultúra- és nyelvvesztésünk ötven éve. (Ötven év anyanyelvünk művelésének érdekében, Az 50. éves adai Szarvas Gábor nyelvművelő napok köszöntése.) 13–22. In: Hódi Éva szerk.: A nyelvművelés időszerűsége. Szarvas Gábor nyelvművelő napok, 2020. október 15–16. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2020. ISBN 978-86-6441-038-0

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület helye napjaink nyelvművelő tevékenységében. 11–17., 85–91. In: Hódi Éva–Molnár-Csikós László–Hódi Sándor szerk.: Nyelvünk ügyében. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok ötven éve. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2021. ISBN 978-86-87713-71-0

 

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Százötven év őrségben. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. dec. 17. 15.

Gondolattérkép és pókábra. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 26. 14.

Ösztönös anyázás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 5. 15.

Kisbolt, nagybolt, okosbolt. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 5. 12.

Gárdonyi török szavai. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. okt. 15. 15.

Élősködő elméletek, fertőző agyak. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. szept. 24. 15.

Lecsippant. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. szeptember 3. 15.

Ki a Tisza vizét issza. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. augusztus 13. 15. – Nyelvünkben is él a Tisza. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/08/nyelvunkben-is-el-a-tisza?fbclid=IwAR0w4Stc1U_p45a6zE-lbArxP24uLEx1RJFByLfP188N6wHx8J3vxiyoqNE

Tekereg a szókígyó. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. július 23. 15.

Más csók, más táj. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. július 2. 15.

Mi a magyar? Mi a magyaros? Magyar Nemzet, Lugas, 2022. június 11. 12.

Az Agón az emberiség történetének vádirata. Magyar Nemzet, online https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/05/az-agon-az-emberiseg-tortenetenek-vadirata

Kire ütött ez a gyerek? Magyar Nemzet, Lugas, 2022. május 21. 15.

Ázsiai előképek. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. április 30. 15.

Lefagy a mosoly. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. április 9. 15.

Sárdobálás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. március 19. 15.

Tanár pajtás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. február 26. 15.

A grundtól a vérnősző baromig. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. február 6. 15.

Szakrális felkiáltásaink. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. január 15. 14.

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

86. Régi és újévi nyelvi tréfák. 2022. december 28.  https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-es-ujevi-nyelvi-trefak

85. Elveszett falunevek. 2022. december 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-elveszett-falunevek

84. Százötven éves folyóirat, a Magyar Nyelvőr. 2022. december 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szazotven-eves-folyoirat-a-magyar-nyelvor

83. Más nyelvek kutatói. 2022. december 07. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mas-nyelvek-kutatoi

82.  A szomorú szenvedély, az irigység nyelve. 2022. november 30. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-szomoru-szenvedely-az-irigyseg-nyelve

81.  Feláll a hátukon a szőr. 2022. november 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-felall-a-hatukon-a-szor

80. Parasztozás. 2022. november 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-parasztozas

79. Anyanyelvi liget Tihanyban, ahol „Nyelvében él a nemzet”. 2022. november 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anyanyelvi-liget-tihanyban-ahol-bnyelveben-el-a-nemzetr

78. Gyermekijesztők egykor és most. 2022. november 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyermekijesztok-egykor-es-most

77. Tátoviroz, tetovíroz, tetovál. 2022. október 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tatoviroz-tetoviroz-tetoval

76. Apokaliptikus környezetvédelem. 2022. október 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-apokaliptikus-kornyezetvedelem

75. Gárdonyi török szavai. 2022. október 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gardonyi-geza-torok-szavai

74. Az egri cikrák nyomában. 2022. október 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-egri-cikrak-nyomaba

73. Hol van a Háború és béke? Hol van a nyelv? Beszélgetés Korzenszky Richárd atyával.  2022. szeptember 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hol-van-a-haboru-es-beke-hol-van-a-nyelv

72. Olcsó árak, mínusz 20% engedmény, hűlő hőmérséklet. 2022. szept. 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-olcso-arak-minusz-20-engedmeny-hulo-homerseklet

71. Kárpát-medencei korrektorverseny. 2022. szeptember 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-karpat-medencei-korrektorverseny

70. A nyelvművelés kártékonyságáról. 2022. szeptember 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-nyelvmuveles-kartekonysagarol

69. Tamási Áron ugrató humora. 2022. augusztus 31. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tamasi-aron-ugrato-humora

68. Ki hogy kínál? 2022. augusztus 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ki-hogy-kinal

67. Lekvár van… 2022. augusztus 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-lekvar-vanh

66. Tiszai alakzatok. 2022. augusztus 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tiszai-alakzatok

65. Friss szólásaink. 2022. augusztus 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-nfriss-szolasaink

64. Hamvas Béla-borút. 2022. július 27, https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hamvas-bela-borut

63. Olvasói vannak, olvasatai alig. Fodor Ákosról. 2022. július 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-nolvasoi-vannak-olvasatai-alig-fodor-akosrol

62. Játék és grammatika. 2022. július 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-jatek-es-grammatika

61. A kicsinyítés és a nagyítás rejtett esetei. 2022. július 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-kicsinyites-es-a-nagyitas-rejtett-esetei

60. Hol az alany? Hol az állítmány? És az egyeztetés? Mondatzavarok. 2022. június 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hol-az-alany-hol-az-allitmany-es-az-egyeztetes-mondatzavarok?fbclid=IwAR16WJUsNmUqVaII9KirexkP5ngCzfQW8Jtm5e3RIM3K1_anl0QpX5GwsHQ

59. Irány a Tüskevár! 2022. június 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-irany-a-tuskevar

58. Ha örül Horger Antal úr… 2022. június 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ha-orul-horger-antal-urh

57. Vázlat a Váradi Bibliáról. 2022. június 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vazlat-a-varadi-bibliarol

56. Mindennapi füllentéseink. 2022. június 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mindennapi-fullenteseink

Örökségünk. 2022. május 26. https://helyorseg.ma/rovat/hirek/dr-balazs-geza-oroksegunk

55.  Azzal vagy avval, emellett vagy ez mellett, ebben az esetben – ez esetben, ezután – ezt követően. 2022. május 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-azzal-vagy-avval-emellett-vagy-ez-mellett-ebben-az-esetben-n-ez-esetben-ezutan-n-ezt-kovetoen

54. Dsida Jenő nyelvművelő párbeszédei. 2022. május 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-dsida-jeno-nyelvmuvelo-parbeszedei

53.  Hupikék törpikék – Ali baba – Mozart „kombó”. 2022. május 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hupikek-torpikek-ali-baba-mozart-bkombor

52. Tésztás szívűek. 2022. május 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tesztas-szivuek

51. Kijelentéseink viszonylagossága. 2022. április 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kijelenteseink-viszonylagossaga

50. Kodály Zoltán üzenete. 2022. április 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kodaly-zoltan-uzenete

49. „A költészet az emberiség anyanyelve”.  2022. április 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ba-kolteszet-az-emberiseg-anyanyelver

48. Lingua fodit: albérletnyelv. 2022. április 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-lingua-fodit-alberletnyelv

47. Boldog békeidők. 2022. március 30. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-boldog-bekeidok

Caligula helytartója – Székely János drámája a Nemzeti Színházban. 2022. március 28. https://helyorseg.ma/rovat/ajanlo/dr-balazs-geza-caligula-helytartoja-n-szekely-janos-dramaja-a-nemzeti-szinhazban

46. Szavak pontos használata. 2022. március 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szavak-pontos-hasznalata

45. Kérdezősködés. 2022. március 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kerdezoskodes

Romokon állunk és romokban végezzük. Agón. 2022. március 10. Dr. Balázs Géza | Romokon állunk és romokban végezzük – Agón (helyorseg.ma)

44. Madáróra. 2022.március 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-madarora

43. Anya hív. 2022. március 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anya-hiv

42. Felüti fejét a fölösleges szószaporítás. 2022. február 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-feluti-fejet-a-folosleges-szoszaporitas

41. Alkossunk szerelmi szótárt! 2022. február 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-alkossunk-szerelmi-szotart

40. Gyermekorvosnál. 2022. február 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyermekorvosnal

39. Túrógombóc, ahogy mi szeretjük… 2022. február 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-turogomboc-ahogy-mi-szeretjukh

38. Dicséret és dicsekvés. 2022. január 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-dicseret-es-dicsekves

37. Suta sajtó. 2022. január 18. Dr. Balázs Géza | Suta sajtó (helyorseg.ma)

36. Az év szavai, 2021. 2022. január 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ev-szavai-2021

35. Majomméz és őrült bors. 2022. január 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-majommez-es-orult-bors

Rólam, velem:

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk: Nyelvőrök a történelem viharain át – Egy folyóirat 150 éve https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/602039

Molnár Pál: Mennykőcsapások a jelek, ragok, képzők körül: https://www.preshaz.eu/2022/12/09/77119934/

Balázs Géza: Az obszcén stílus megmutatja a beszélő lelkivilágát. https://www.hetek.hu/cikkek/belfold/2022oktober/botranyos-koltemeny-vitte-el-a-show-t-a-tanartuntetesen

Bartal Csaba: A nagy összefüggések, a kultúrák keletkezése és összeomlása izgat. Beszélgetés Balázs Géza nyelvész-néprajzkutatóval. Múlt-kor, 2022. ősz, 106–109. ISSN 2061-3563

Ferencz Zsolt: Találkozási pont a hatékonyabb munkavégzésért – valósághajlításról az I. Zamárdi Szabadegyetemen. http://www.kolozsvariradio.ro/2022/09/26/talalkozasi-pont-a-hatekonyabb-munkavegzesert-valosaghajlitasrol-az-i-zamardi-szabadegyetemen/

B. Török Fruzsina: A színház mint jel

https://szfe.hu/hirek/a-szinhaz-mint-jel/

Hanthy Kinga: Miért beszélnek csúnyán a fiatalok? Napló (Veszprém megye napilapja), Hétvége, 2022. július 2. 5.

Megbeszélem Szilárddal (2022. július 22.). https://www.youtube.com/watch?v=fhdhh8aHMsA

9. Élő magyaróra-tábor, összefoglaló (Petőfi Kulturális Ügynökség, 2022. július 21.) https://www.youtube.com/watch?v=QxMuTQq7fOA

9. Élő magyaróra tábor. (Petőfi Kulturális Ügynökség, 2022. július  21.) https://www.youtube.com/watch?v=fZ7dw-j4wkc&t=11s

Idén is Élő magyaróra tábor Sátoraljaújhelyen. (Zemplén Tv 2022. július). https://www.youtube.com/watch?v=Kzx0Y7-e_hE

A Parnasszus TV 7. adásában izgalmas beszélgetést láthatnak a versbarátok a folyóirat 3. számának Marsall László-redivivus (újraolvasó) rovatában megjelent írások kapcsán. Turczi István alapító főszerkesztő beszélget Balázs Géza nyelvészprofesszorral és Sturm László irodalomtörténésszel (2022. július). https://www.youtube.com/watch?v=eZktS0kpd8w&ab_channel=Parnasszusk%C3%B6lt%C3%A9szetifoly%C3%B3irat

Forgó viszontság járma alatt nyögünk. (Élő magyaróra a hungaropesszimizmusról, 2022. február 13.) https://www.youtube.com/watch?v=Kzx0Y7-e_hE

„Mi szent ügyet szolgálunk.” A 150 éves Magyar Nyelvőr nemzeti kincs. Pál-Lukács Zsófia interjúja, képek: Kurucz Árpád. Magyar Kultúra, II/4. (2022. április) 6–10.

Hiver’t-Klockner Zsuzsanna: Kétször is möggyakta. 168 óra, 2022. febr. 10.

Rácz András: Megújulva vissza a hagyományokhoz – Interjú Balázs Gézával. A 150 éves Magyar Nyelvőr újjászületéséről beszélgetünk Balázs Gézával. kultura.hu https://kultura.hu/megujulva-vissza-a-hagyomanyokhoz-interju-balazs-gezaval/

 

Megosztás