Nyelvészetről mindenkinek. 77 magyar nyelvészeti összefoglaló. Inter Kft., Budapest, 2011. (384 oldal)

Szemiotikai Tájékoztató – Ünnepi kötet (2011/4. 2011. nov. 21.) (szerk., 52 oldal). A 20 éves Társaság ünnepségére megjelent kötetben benne van a Társaság történetének minden fontosabb eseménye, valamint A társadalmi tudat formáinak modelljei (40 éves szemiotikai emlékülés) lejegyzett anyaga – a magyar szemiotika történetének alapvető dokumentuma.

Beszél Ön magyarul? Nyelvkritikai rovat, Heti Válasz, 2011. aug. 18-tól (hetente).

Sorozat a frazeológiáról (Tanítás-Tanulás, Apáczai Kiadó): A frazémák típusai (2011. jan.)

Egy magyar nyelvészeti pragmatika tematikája – kommunikációtanároknak. 48-59. In: H. Varga Gyula szerk.: A kommunikációkutatás elvi és módszertani kérdései. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2011.

Kolostorpálinkák. (Szerzetesek, kolostorok pálinkakultúrája.) Vasi Szemle, 2011/4-5. 622-633.

Az identitás nyelvi jelei. 12-23. In: Szirmai Éva és Újvári Edit szerk.: Az identitás szemiotikája. SZTE JGYPK, Szeged, 2011.

Cicus99. Magyar Nemzet, 2011. december 17.

A saját kultúránk mindig szebb. Farkas Anita interjúja. Magyar Demokrata, 2011. dec. 14. 14-17.

Czuczorék nyomán Czakó Gábor –  modellek nyelvünkből és kultúránkból magából. Kortárs, 2011. október, 98-105.

Alácsi Ervin János homíliájának retorikai elemzése. Magyar Egyházzene, 2010/11. 2. szám173-174.

Az álmok nyelve. Napút, 2011/8. 90-96.

Miféle HelyesÍrás ez? Magyar Nemzet, 2011. október 29. 38.

Oltári. Magyar Nemzet, 2011. szeptember 17. 38.

Otthon mizu? Magyar Nemzet, 2011. szeptember 3. 38.

„Mérges pipacson túl…”, népköltészeten túl. Szarka Tamás versei. Napút, 2011/6. 97-100.

Az internet filozófiájához. Retorikai megközelítés. 15-20. In: Bárdosi Vilmos szerk.: Tegnapi filológiánk mai szemmel. Tinta, Budapest, 2011.

Metabomlás az egész. (Slawomir Shuty: Bomlás.) Palócföld, 2011/4. 89-90.

Élet és nyelv. Örömbeszéd, Marcellka eszik, A csönd köre szűkül. Életünk, 2011/8. 66-70.

Dzsordzsai Györgyország. Magyar Nemzet, 2011. augusztus 13. 24. Kapcsolódó írás: Kenesei István: Grúzia vagy Georgia: politikai kérdésből nyelvhasználati problémák (ugyanott).

Fityma beszéd. Magyar Nemzet, 2011. aug. 6. 38.

A magyar nyelvjárások reneszánsza. 7-20. In: Péliné Baán Éva és Mezey Katalin szerk.: Nyelvünk és nyelvjárásaink. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2010.

A ma nyelvésze és a borok. Koccintó: dr. Balázs Gézával. Minőségi Borok Ételek, az asztali örömök magazinja. 2011. június, 26. o.

Katar: Egy dohai megálló 22-25, India: valóban hihetetlen 28-31. Fashion and Travel, 2011. nyár.

Herder hosszúra nyúlt árnyéka. Mórocz Zsolt beszélgetése Pusztay János és Balázs Géza nyelvésszel. Hitel, 2011. június, 64-74.

Bajban az ország immunrendszere. Magyar Napló 2010. június, 49-51.

A magyar nyelv jövője. 5-20. In: Az év esszéi. Antológia. Szerk.: Rosonczy Ildikó. Magyar Napló, Budapest, 2011.

Nyelvünk múltja, jelene és jövője. 13-30. In: Bognár Antal, Szondi György szerk.: Magyar kulturális kalauz. Napkút Kiadó, Budapest, 2011.

A nyelvi jogok születése… és Illyés időszerűsége. Nyelvünk és Kultúránk, 2011/2. 25-36.

Gyermekecske, gyermecske, gyermekcse… Édes Anyanyelvünk, 2011/3. 5. (A kicsinyítés antropológiája. Teljes változata itt, az Írások rovatban olvasható.)

Utálom a majmot… Magyar Nemzet, 2011. május 21.

A magyar nyelvstratégia keretei. 43-52. In: Láng István főszerk.: Akadémia, a nemzet tanácsadója. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. MTA, Budapest, 2011.

Kis magyar nyelvstratégia. Cikksorozat az újvidéki Magyar Szóban: 2011. febr. 21., febr. 28. (itt egy nagyobb interjú is), márc. 7., márc. 14., márc. 28.

A megszakadt hagyomány. A Czuczor–Fogarasi és az azt követő magyar nyelvtudomány az idő mérlegén. Életünk, 2011/3-4. 20-27.

Hízok, eladok. Magyar Nemzet, 2011. ápr. 30.

Az alkalmazott nyelvészet, E-retorika, Etnolingvisztika – antropológiai nyelvészet (Takács Szilviával), Frazeológia, Médianyelvészet, Ökolingvisztika (Bajtai Annával), Szemiotika és nyelvtudomány. In: Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Szerk.: Balázs Géza. Inter, Budapest, 2011. – A köteben 59 nyelvész foglalja össze 77 fejezetben a nyelvtudomány tudnivalóit.

A gutai göcsétől a csángóvasútig. Édes Anyanyelvünk, 2011/2. 5.

Sms-nyelv és -folklór. Magyar Szemiotikai Társaság-Inter Kft.-PRAE.HU, Budapest, 2011. Új könyvem az alig másfél évtizedes mobiltechnológia nyelvét elemzi.

A megszakadt hagyomány – A Czuczor-Fogarasi az idő mérlegén. Nyelvünk és Kultúránk, 2011/1. 20-28.

Rákosfalva – Gyurkovics – nyelvművelés. Napút, 2011/1. 89-92.  2011-ben lenne 80. éves Gyurkovics Tibor. A Napút januári számát neki szentelte. Kérésükre felidéztem „közös szülőhelyünk”, Rákosfalva egykori és mai képét, soha meg nem szűnő szeretetét…

A megszakadt hagyomány. Édes Anyanyelvünk, 2011/1. 5. (A Czuczor-Fogarasi konferencián tartott előadás tömör összefoglalója.)

Mennyi szleng! Diákszleng – a korok, megközelítések tükrében. Magyar Tudomány, 2011/1. 123-126.

Lumbiní, Buddha szülőhelye mint születő kultikus hely. Vallástudományi Szemle, 2011/3. 65-74.

 

Megosztás