Hatvanhat év a katedrán. A 90 esztendős Szathmári István köszöntése. (Szerk.: Balázs Géza.) IKU – Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 88 l. ISSN 2415-9204 ISBN 978-963-89240-9-4

Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. MSZT, Budapest, 2015. 268 l. ISSN 1418-253x ISBN 978-963-88749-9-3

Tájszemiotika. (Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám.) MSZT, Budapest, 2015. 282 oldal). Magyar szemiotikai tanulmányok, 32. ISBN 978-615-5597-00-8

Nyelvi anekdoták. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból, 15. kötet. Vál. és szerk.: Balázs Géza – Hujber Szabolcs. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., Budapest, 2015. 155 oldal. ISBN 978-963-12-3663-7

Lőrincze Lajos öröksége a magyar nyelvtudományban és kultúrában. 9-17. In: Balogh Ferencné szerk.: Lőrincze-emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 2015.

Hajdú Mihály, a tudománynépszerűsítő és tanár. 265–270. In: Farkas Tamás–Slíz Marianna szerk.: Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság-ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. ISBN 978-615-5061-07-3

Bugyogó, bugyi. 22-24. In: Alibi hat hónapra. Bugyi. Főszerk.: Alexander Brody. Budapest, 2015. ISSN 1587-6381 EAN 9771587638139 15

Kettő van belőlem? A párosság a természetben, a társadalomban, bennünk. Napút, 2015/9. 3-4.

Lőrincze Lajos életműve és öröksége. Magyar Nyelvőr, 139: 373–381.

Interjúk Grétsy Lászlóval és Lőrincze Péterrel /Lőrincze Lajosról/. Magyar Nyelvőr, 139: 431-435.

Az álmok embertana, nyelvi világa. Magyar Orvosi Nyelv, 2015, 1, 9–20.

Lőrincze Lajos öröksége a magyar nyelvtudományban. Szélesvíz, Pápa város folyóirata, 2015. II/2. 7–10.

Mesebeli lény neve vagy német jövevényszó? Rostáloszlop. Magyar Nyelv, 2014/4. 111: 456–458.

Emléke apámról. Lőrincze Péter emlékezik édesapjára. Balázs Géza beszélgetés Lőrincze Lajos fiával. Szélesvíz, Pápa város folyóirata, 2015. II/2. 11-12.

Szemere és Kölcsey liezonja? Édes Anyanyelvünk, 2015/5. 5.

A gulág-argótól az ötemeletes tudásházig. Beszélgetés Tóth Szergejjel. Édes Anyanyelvünk, 2015/5. 13.

A „mifántológiától” a frazeográfiáig. Beszélgetés Bárdosi Vilmossal. Édes Anyanyelvünk, 2015/5. 15.

Előszó a „kiadatlanok” kiadásához. 7–12. In: Balázs G.-Hujber Sz. vál. és szerk.: Nyelvi anekdoták. ASZ–Inter, Bp., 2015.

Tartótiszt. In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Írások Tóth Szergej tiszteletére. Főszerk.: Gaál Zsuzsanna. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015. 221–230. ISBN 978-615-5455-27-8

A kultúrák és a nyelvek szétesése. Korunk, harmadik folyam, XXVI/10. 2015. október, 5-9.

Nyelvészeti muzeologia, nyelvmúzeum. Elmélet és gyakorlat. 67-78. In: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Szerk.: Jakab Albert Zsolt–Kinda István. Kriza János Néprajzi Társaság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015. ISBN 978-973-8439-80-1.

Medvesaljai nyelvatlasz nyelvészi – nem nyelvészi felhasználásra. (Cs. Nagy Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza.) Ethnographia, 126/2015/2. 504–508.

Álom – közösség – nyelv. In: Nyelv és közösség. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Szerk.: Hódi Éva. Ada, 2015. 26-54.

Interretorika, e-retorika. Magyar Nyelv, 111. 2015: 328–334. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2015.3.328

A szemiotikai tájak topográfiája. 43–54. In: Balázs Géza–Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. MSZT, Budapest, 2015.

Tájkép és tájnév. A szemiotikai és nyelvi tájkép fogalmának összekapcsolása. 167–178. In: Balázs Géza–Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. MSZT, Budapest, 2015.

A szemiotika újraindítása. A Magyar Szemiotikai Társaság mint a szemiotika új hullámának és oktatásának elindítója. 268–275. In: Balázs Géza–Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. MSZT, Budapest, 2015.

Mi lesz a Google és Magoogle fiaival? Spanyolnátha XIII/5. (2015/5.) http://www.spanyolnatha.hu/uj-lapszam/edes-mienk/mi-lesz-google-es-magoogle-fiaival-/3946/

Úgy új, hogy régi. Bemutatták a magyar helyesírási szabályzat 12. kiadását. Magyar Idők, Lugas 2015. szept. 5. 34.

Emigráns, migráns, disszidens (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2015. szept. 26. 32.

Zárt őr. Magyar Idők, Lugas, 2015. okt. 17. 26.

Beszédünk tükre az uszoda. Magyar Idők, Lugas, 2015. nov. 7. 12.

„Ha kell, bocsánatot kérek”. Magyar Idők, Lugas, 2015. nov. 28. 12.

A gyűlölet téglái. Kivagyi nyugaiak Keleten, türelmetlen keletiek Nyugaton. Magyar Idők, Lugas, 2015. dec. 5. 4-5.

Közhelyek minden időkre. Magyar Idők, Lugas, 2015. dec. 19. 4.

Édes anyanyelvünk. Népben utazó – Magyar Örökség-díjjal tüntetik ki Lőrincze Lajos munkásságát. Magyar Idők, Lugas, 2015. dec. 19. 12.

Pálmaház az ugaron. Tiszai túranapló indián kenuval, barátokkal és a nélkülözhetetlen füldugóval. Magyar Nemzet, 2015. aug. 22. 27.

Megváltozott kompetenciák az egyetemeken. Magyar Nemzet, 2015. aug. 14. 8.

Nyelvi antropomorfizmus. 34-40. In: Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. Szerk.: Folmeg Márta–Jóri Anita. Tinta Könykiadó, Budapest, 2015.

Netfolklór – intermedialitás és terjedés. Replika. Társadalomtudományi folyóirat. 2015/1-2. (90-91. szám) 171–186. (Belépés  jelszóval! Online világok és kutatási módszereik tematikus szám.)

A közrádió nyelvi normája. Me.Dok., 2015/1. (X/1.) 15-26.

A rézfaszú bagoly. Magyar Nyelvőr 139/1. (2015): 99–102.

A magyar nyelv káráról… 2013-2017. In: Vásárhelyi Tamás szerk.: Herman Ottó, a polihisztor munkássága, hatása. Független Pedagógiai Intézet, Budapest, 2014.

Nyelvi kincsek Északkelet-Magyarországon. In: Múzsák Kertje, 3. Széphalom, 2015. 157–163.

Nyelvészeti muzeológia, nyelvmúzeum. Elmélet és gyakorlat. In: Jakab Albert Zsolt–Kinda István szerk.: Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajzi Társaság–Szabadtéri Néprajzi Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, 2015. 67–77.

Közszemlére tett identitás (Identity on Public View). 9-18. In: A csoportidentitás szemiotikája. Szerk.: Szirmai Éva, Újvári Edit. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2015.

Buli az élet. Tanítványaink. Édes Anyanyelvünk, 2015/4. 5.

Megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása. Keszler Borbála válaszol Balázs Géza kérdéseire. Édes Anyanyelvünk, 2015/4.. 3.

Jelentők és tartók. Édes Anyanyelvünk, 2015/3. 5.

Erős fegyverünk a nyelvi harcban. Egy erdélyi nyelvművelő: Murádin László. ÉA. 2015/3. 17.

Méltósággal és bátorsággal vállalni az anyanyelvet. Péntek Jánossal beszélget Balázs Géza. ÉA. 2015/3. 13.

„Nemzeti intézménnyé vált.” Emlékezés Lőrincze Lajosra. Grétsy Lászlót kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2015/3. 3.

Anyanyelv, gondolkodás, identitás. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 60-65.

Nyelvi kincsek Magyarországon. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 136-143.

A birodalom megsemmisül, az irodalom marad. Születésnapi beszélgetés a 80. esztendős Pomogáts Bélával. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 173-176.

„Csak vesztett ügyek mellé érdemes odaállni.” Beszélgetés Mezey Katalin költővel 70. születésnapján. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 177-178.

Az írói szótár a nemzet múltjának átmentése. Beke József, a magyar írói szótárak „csúcstartója”. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 158-189.

„Egy nyelvésznek néha a maga védelmével is foglalkoznia kell…” Páros interjú Hódi Évával és Hódi Sándorral. Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 190-195.

Puszták nyelve. (Eperjessy Ernő: Regionális cselédszótár). Nyelvünk és Kultúránk, 2014/1-4. 199-200.

Rákos-patak: múlt-jelen-jövő. Átjáró. Interdiszciplináris folyóirat (3.) Téren és réten. (Városi parkok és zöldövezetek.) 2014/2. 57-70.

Merre tovább Kazinczy? 90-95. In: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szerk.: A Kazinczy verseny 50 éve. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr.

A Pál utcai, a rákosi és a szarvasi fiúk – Havas Zsigmond Rákosi fiúk és Hartay Csaba Lerepül a hülye fejetek című regényének olvasása nyomán. Kortárs, 2015/3. 35–38.

Minden nap újratörténik a múlt (Jámborné Balog Tünde: Templomkerti látomások.) Magyar Napló, 2015/2. 62-64.

Maldív-szigetek, a jövő nélküli turistaparadicsom. Ablaktalan szobák. Magyar Nemzet, 2015. jan. 10. 26-27.

Beke József, a magyar írói szótárak „csúcstartója”. (Interjú.) Édes Anyanyelvünk, 2015/1. 9.

Hatvanöt év a katedrán. Beszélgetés Szathmári István professzorral. ÉA. 2015/1. 19.

Fej(ezet)ek a nyelvészet történetéből. ÉA. 2015/1. 18.

Szeretet mozgat napot és csillagot. ÉA. 2015/2. 5.

A „bányalift” körül… Lőrincze Péterrel beszélget BG. ÉA. 2015/2. 3.

Eltűnő csatársor. (Anyanyelvünk) Magyar Nemzet, 2015. jan. 31. 30.

Ez egy ilyen ország! (Szóló) Magyar Nemzet, 2015. ápr. 11. 32.

Tanár úr kérem! Magyar Nemzet, 2015. július 11. 31.

Nettó iskolai tudás. Új Köznevelés, 2015. április (71. évf./4.)  35.

Mozgó váll és üres tekintet. Új Köznevelés, 2015. május-június (71/5-6.) 43.

Legfőbb érték: az idő. Új Köznevelés, 2015. 2015. augusztus (71/különszám) 51.

5É. Új Köznevelés, 2015. szeptember (71/7.) 41.

„Idegen nyelveket tudni szép…” Új Köznevelés, 2015. november-december (71/9-10.) 55.

Rovat a Heti Válaszban (XV. évf.)

HV. 2015. jan. 8. 67. Jönnek a nyelvjárások!

HV. 2015. jan. 15. 49. Barátok között

HV. 2015. febr. 5. 52. Betiltanám…

HV. 2015. febr. 19. 85. Ne légy szeles!

HV. 2015. márc. 12. 50. Azzal – avval, ezzel – evvel

HV. 2015. ápr. 2. 53. Múzeumba kerülő szavak

HV. 2015. ápr. 9. 52. Rangkór

HV. 2015. április 16. 52. Costa Ricán vagy Costa Ricában?

HV. 2015. június 11. 48. Szó nélkül nem mehetünk el emellett/ez mellett

HV. 2015. június 25. 45. Mondogalódik, mondikál, mendikál

HV. 2015. július 9. 51. Az egri kislány mind büszke…

HV. 2015. július 16. 47. Ilyen a boksz!

HV. 2015. július 23. 73. Mezeje vagy mezője?

HV. 2015. augusztus 6. 49. Mindennapi ijesztegetések

Grétsy László anyanyelvvédő életműve Magyar Örökség. 113-116. Laudációk könyve III. 2006-2010. Szerk.: Poprády Géza. Magyar Örökség és Európa Egyesület, Budapest, 2012.

Rólam:

Sz. Tóth Gyula: Balázs Géza: Antroposzemiotika (ism.). Magyar Nyelvőr,139. évf. 2015/4. 369-371.

Interjúk velem:

Lampé Ágnes: Fázik, mint a fagylaltos kutyája. Beszélgetés Balázs Géza nyelvészprofesszorral, néprajzkutatóval, tanszékvezető egyetemi tanárral. In: Alibi hat hónapra, Kutyák, macskák, Alibi Kft., 2015. 97-99.

Megosztás