Gárdonyi Géza az Álmodozó szerelem című (most kiadott első) regényében meghatottan ír a pompázatos katolikus miséről, másnál arról olvasok, hogy a katolikus szertartás voltaképpen a színházzal rokon. Van egy gyermekkori emlékem, amikor a rákosfalvai templom zengett a Te Deumtól. Azóta sem hallottam ilyen erős közösségi kórust, talán csak a közép-amerikai és a Fülöp-szigeteki katolikus templomok hangulata közelítette ezt meg. Tihanyban ma a húsvétvasárnapi nagymisét Korzenszky Richárd atya celebrálta. Késtem kicsit, mert a busz öt percet késett, így az  új komp éppen felhúzta a rámpáit, mire odaértünk. A tihanyi barokk templom tömve volt, imádkoztak, letérdeltek, az arra felkészültek áldoztak szép számmal, de nem volt nagy közös, a templomot átható ének. A Fülöp-szigeteken a nagyobb templomok előtt kivetítőkön is lehet követni a misét, az áldozásra várók sora pedig utcahosszat kígyózik.

Viszem új könyvemet Richárd atyának, beleírom, hogy Köszönet Tihanyért, és megkapom tőle egy interjúkötetét (Ajándékként fogadom el. Korzenszky Richárd bencés szerzetes életútja és gondolatai, beszélgetőtárs: Elmer István). Richárd atya gyémántmiséje május 24-én lesz.

Kerényi Károly szerint: minden vallás magva: születés a halálban.

Jézus feltámadás-történetének magva: egyfajta halálközeli tapasztalat, a világirodalom egyik leggyakoribb témája. A halálközeli tapasztalat különös módon vallásokon átívelően jellemző tartalmakat mutat. Olyan élményről van szó, amely alig foglalható szavakba, vagy egyáltalán nem közölhető; tájékozatlan gyermekek, sőt vakon született személyek beszámolóiban is felbukkan: gyors mozgás a fény felé, életáttekintés, jó és rossz tettek észlelése, szent személlyel való szembesülés. (Mezei Balázs M.)

Vissza s színházhoz: A tragédia értelme az a metafizikai vigasz, hogy az individualizáció átkából van kiút és vissza lehet találni az eredeti ősegységhez – ez Dionüsziosz újjászületése Démétér által… a dionüszoszi ősegy nemcsak akarat, hanem magánvaló dolog, ősanya, a színpadon a kar, művészi formája a zene, pszichológiai aspektusa a mámor (Nietzsche nyomán Rosta Kosztasz)

Megélésének lehetősége pedig a fölemelő, katartikus mise (teszem hozzá).

Itt hozzászólhat!

Megosztás