Néhány éve, Békési Imrétől kaptam Nyelvész mestereim című munkáját (Tudománytörténeti adatok és emlékek, Szeged, 2016). Fontosnak tartom a tudománytörténetet. Aki nem ismeri elődei munkáját, építeni sem tud rájuk, s többnyire fölösleges köröket ró: azt hiszi, hogy valamire rájött, holott azt már mások régen leírták, csak talán nála egyszerűbben és világosabban. Békési Imre mestereinek neve, nekem sokat mond: Benkő László, Török Gábor, Deme László, Petőfi S. János, Máté Jakab, Szabó Zoltán, Klemm Antal, Bálint Sándor…

  • Bizonyára vannak a nyelvművelésnek saját hibái is, de a hibák… számottevő része a nyelvészet történetében keletkezik (53)
  • a nyelvészet mai ismeretei a jövő nyelvészetének mítoszai és babonái (53)
  • A nyelvet kutatni ugyanis nem más, mint az ember emberi mibenlétét kutatni (Petőfi S. János) (121)

Éppen ma került szóba, hogy idén jubileuma van Wacha Imrének, Deme Lászlónak és Bencédy Józsefnek.

Itt hozzászólhat!