Somogyi Győző festőművész közösségének elkötelezett életfilozófiája, egyéni és közösségi programja – beszélgetésekben. Rekonstrukciós gondolkodás (helyreállítani azt, ami egykor egész volt):  egy archaikus újrakezdésben reménykedem (35), Mi nem tévesztettünk utat… Az írástudók hivatása: A magyar nemzet most vigasztalásra szorul. Csak szeretni szabad. (146)

 • Már az csoda, hogy megvagyunk… (85)
 • a paraszti néphagyományt a néprajz, a táncházmozgalom, a kézművesség, a népművészet kultusza révén jól átmentették (24), (Rendszerváltás után) Nem gondoltam, hogy a teljes paraszti élet helyreállítható, de mégis hatalmas csalódás volt, hogy szinte senki sem kezdett el gazdálkodni itt a faluban (77)
 • csak az Istennel és a természettel párhuzamos formák életképesek, amik valóban hierarchikusak és ősiek, mint a család, a nemzet, a nyelv, az osztályok vagy rendek (34)
 • A művészet egyik forrása éppen az elveszett Paradicsom utáni sóvárgás, és annak a helyreállítására való kísérlet (37)
 • paradicsomi ember: ez a közvetlenség tapasztalható a kisgyermeknél, az ún. primitív kultúrákban és a szenteknél (88)
 • Igazi lebontása a keresztény képvilágnak… az avantgárddal, neoavantgárddal következett be (42)
 • merek a korszellemmel szemben a hagyományra támaszkodni (48)
 • a szerzetesmozgalom és a kolostorok világa életreform, életforma-példamutatás is volt, amely az örömre és nem a bánatra törekedett. Bizonyos mértékű testi szenvedés és megpróbáltatás az öröm feltétele (49)
 • Gandhi is megmaradt hindunak, nem keresztelkedett meg, de szívében teljesen elfogadta Jézust és Jézus tanítását (131)
 • az én egész nemzedékemben egy politikai kiállás nagyobb erkölcs tettnek számított, mint ha valaki szereti a felesésétg, vagy szépen neveli a gyerekeit (51)
 • a gödörásástól a magas matematikáig minden munka öorömet hordoz magában (67), Szinte bármely foglalkozási ágban kialakítható olyan életforma, amely egy kis paradicom felépítését jelenti (104)
 • Arra a kérdésre, hogy van-e történelmi fejlődés erkölcsi értelemben, én nemet válaszolok (69)
 • Valószínű, hogy a betegek és a szenvedők imája tartja fönn a világot. Az imából misztikus és titokzatos “anyag” keletkezik, amely lelki védőkupolát képez az emberiség fölött… (71)
 • a rossz energiák lekötése fontos eleme a kultusznak… a táncok, rituális sportok, vetélkedések, harci szertartások…. az agresszivitás lekötését, ritualizálását szolgálják (93)
 • minden régi vallás természetvédő (98)
 • Régi mondás, hogy az ördög csak derékszögben tud közlekedni… intimebb egy girbe-gurba utcákkal épült, régi belvárosban sétálni (110)
 • Az Árpád-korban sokkal nagyobb országos és bonyolultabban tagolt társadalmat kormányoztak technikai eszközök nélkül néhány tucat törvénnyel (143)
 • A magyar nagyon régi nyelv és régi nép. Eredete körül sok a titok, de a meglévő nyomok is mutatják, hogy olyan tradíciókat, nyelvi és kulturális formákat őrzünk, amik az egész emberiség számára fontosak… Feladatunk tehát saját múltunk földerítése, ami által az emberiség közös múltjára jórészt fény derülhet, s az egész emberiség fejlődésének és feladatának más szempontjai fogalmazódhatnak meg (144)

(Kapiller Ferenc: Megélt aranykor. Salföldi beszégletések Somogyi Győző festőművésszel. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy (2005), 160 old.)

Korábbi írásaim Somogyi Győzőről:

„A rajz rajzolja önmagát”. Takács Gábor: A szépség szolgálatában – Beszélgetések Somogyi Győzővel festészetről, grafikáról, esztétikárólKortárs, 2017/05. 83–87. http://epa.oszk.hu/00300/00381/00225/pdf/EPA00381_kortars_2017_05_083-087.pdf

Somogyi Győzővel

https://www.balazsgeza.hu/?p=6483

Itt hozzászólhat!