Horger Antal nevét csak negatív környezetben tárgyalják. Hogy eltanácsolta József Attilát a szegedi egyetemről, holott a dékáni tanács álláspontját közölte: nem kaphat egyetemi diplomát. – Az Irodalmi Jelenben Onagy Zoltán azt lebegteti egy nem azonosított forrás nyomán, hogy Horger valójában a fiúkat szerette, s így állt bosszút József Attilán. Későn nősült, s második feleségével verekedésig menő vitája volt, az asszony meglőtte. Később újra nősült, egy 28 évvel fiatalabb nőt vett el. – Vádolják Horgert Simonyi Zsigmond jeles nyelvész tönkretételéért is: Simonyi a Tanácsköztársaságban vállalt pozíciót, Horger 1919 őszén lett akadémikus, és Simonyi udvarias köszöntő levelére durván válaszolt, amibe Simonyi belebetegett. Horger budapesti lakását 1945-ben az oroszok feldúlták, kirabolták, betegségei folytán megsüketült, nyomorgott. – S hogy beteljesedjen végzetes rossz híre, még 1946-ban bekövetkezett halála után is jól belerúgtak: 1949-ben Rubinyi Mózes azt írta róla, hogy „a fasizmus ez első európai hírnökei” közé tartozott, s a Simonyinak okozott „lelki sérülés” vezetett Simonyi testi leromlásához, majd teljes összeomlásához. Horger volt tehát az egyetem „fura ura”, „fura szokásokat” említenek vele kapcsolatban, József Attila mellett Simonyi Zsigmond tönkretevője, sőt „a fasizmus hírnöke”. (Források: B. Székely Gábor: Horger Antal 1872–1946. In: Nagy szegedi  nyelvészek, egyéniségek. Generalia, Szeged, 2005., Rubinyi Mózes: Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, MTA Bp., 1949, Onagy Zoltán: Horger Antal http://www.irodalmijelen.hu/?q=node/2367)

Itt hozzászólhat!

Megosztás